”Κόκκινη κάρτα” από την Κομισιόν στην Ελλάδα για το ΜΕΕΠ

Παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο για μη συμμόρφωση με τους κανόνες περί δημοσίων συμβάσεων Για αποκλεισμό εταιρειών από δημόσιους διαγωνισμούς, που αντικείμενό τους έχουν τις κατασκευές, καταγγέλλει τη χώρα μας η Κομισιόν και για αυτό αποφάσισε να την παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, σημειώνοντας ότι η Ελλάδα, παρά σχετικήοδηγία δεν συμμορφώθηκε με τους ευρωπαϊκούς κανόνες στον τομέα αυτό.…

Διαμαρτυρία της Ένωσης προς την ΗΔΙΚΑ ΑΕ, γιατί προκηρύσσει έργο ως εργασία

Η ΠΕΔΜΕΔΕ  με έγγραφό της ζητά από  την ΗΔΙΚΑ ΑΕ την επαναδημοπράτηση του έργου «Εργασίες διαμόρφωσης εσωτερικών χώρων στο μισθωμένο κτίριο επί της οδού Λυκούργου 10» , προκειμένου ο διαγωνισμός αυτός να διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί κατασκευής δημοσίων έργων και να κληθούν προς συμμετοχή μόνο εργοληπτικές επιχειρήσεις του ΜΕΕΠ

Γνωμοδότηση του Εισαγγελέα Α.Π. για τη δυνατότητα ή μη επιβολής δεσμεύσεων τραπεζικών λογαριασμών ή περιουσιακών στοιχείων από το Σ.Δ.Ο.Ε.

Ο Αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, κ. Νικόλαος Παντελής , με την υπ΄αριθμ. 3/2014 γνωμοδότησή του απαντά στο έγγραφο ερώτημα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος περί του εάν , μετά την ισχύ του Ν. 4223/2013, το Σ.Δ.Ο.Ε. έχει την αρμοδιότητα σε περιπτώσεις διαπίστωσης μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής να προβαίνει σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων των υπαιτίων