Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες και επιχειρήσεις

Δημοσιεύτηκε στο  ΦΕΚ 1582 Β’ /2014 η πράξη της Εκτελεστικής Επιτροπής της Τράπεζας της Ελλάδας με τίτλο ”Πλαίσο εποπτικών υποχρεώσεων για τη διαχείριση των ανοιγμάτων σε καθυστέρηση και των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων”, που περιέχει ευνοϊκές ρυθμίσεις για δανειολήπτες

Προσδιορισμός ανταλλάγματος για την κατασκευή προβλητών ή άλλων έργων – ΠΟΛ. 1161

ΣΧΕΤ. : Η υπ΄ αριθ. 1004251/110/Β0010/30-12-2011 εγκύκλιος μας Σε συνέχεια της προαναφερόμενης εγκυκλίου μας, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω: 1. Παρατηρείται αδικαιολόγητη καθυστέρηση στην αποστολή των εισηγήσεων των αρμοδίων κατά τόπους Επιτροπών Δημοσίων Κτημάτων, σχετικά με τον προσδιορισμό της ετήσιας αποζημίωσης (μισθώματος), των υπόχρεων προς καταβολή ανταλλάγματος, για τις υποθέσεις που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ.…

Νέοι Γεν. Γραμματείς στα Υπουργεία Οικονομικών και Εσωτερικών

Σε Γενικές Γραμματείες που υπάγονται στο Υπουργείο Οικονομικών και στο Υπουργείο Εσωτερικών ορίζονται οι κάτωθι: Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής ο Μαματζάκης Μανώλης, καθηγητής Χρηματοοικονομικής στο Πανεπιστήμιο του Sussex, υπεύθυνος του τομέα Τραπεζικής στο School  Business and Economics του ίδιου Πανεπιστημίου. Η κ. Χριστίνα Παπακωνσταντίνου η οποία κατείχε και τη θέση του Γ.Γ. Δημοσιονομικής Πολιτικής, παραμένει…