Πληρωμή οφειλής από Δήμο σε ανάδοχο μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη

Ανάδοχος δημόσιου έργου προσέφυγε στον Συνήγορο του διαμαρτυρόμενος για τη μη εξόφληση από το Δήμο Ναυπακτίας τελικού λογαριασμού έργου συνολικού ύψους περίπου 30.000 ευρώ, επειδή περιείχε τόκους υπερημερίας λόγω της καθυστέρησης εξόφλησης των προηγούμενων λογαριασμών. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου υποστήριζε ότι δεν είχαν βρεθεί στο φάκελο του έργου οι απαιτούμενες από το νόμο έγγραφες…

Τη μείωση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών από 1ης Ιουλίου 2014 προβλέπει η εγκύκλιος 45 του ΙΚΑ

Εγκύκλιο όπου αναγράφονται αναλυτικά οδηγίες για τη μείωση των εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών από την 1η Ιουλίου 2014 εξέδωσε το ΙΚΑ. Συγκεκριμένα, εκτός των άλλων, καταργούνται οι εισφορές 1% που κατέβαλαν ο εργοδότης και ο ασφαλισμένος αντίστοιχα, υπέρ του Διανεμητικού Λογαριασμού Οικογενειακών Επιδομάτων Μισθωτών (ΔΛΟΕΜ), αλλά και η ειδική εισφορά 1% που κατέβαλε ο εργοδότης…

Αύξηση 2,4% στον δείκτη παραγωγής στις κατασκευές το Α΄ τρίμηνο 2014

Σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Ελληνική Στατιστική Αρχή ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές του πρώτου τριμήνου 2014, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του πρώτου τριμήνου 2013, παρουσίασε αύξηση κατά 2,4%, έναντι μειώσεως 29,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2013 προς το 2012. Εδώ το σχετικό δελτίο τύπου.

Έργο και όχι υπηρεσία οι κατεδαφίσεις αυθαιρέτων επισημαίνει η ΠΕΔΜΕΔΕ στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής

Τον παρεμβατικό της ρόλο εξηγεί η Ένωση στην υπηρεσία της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία απάντησε στη διαμαρτυρία της Ένωσης για το διαγωνισμό «Κατεδαφίσεις αυθαιρέτων κατασκευών στα όρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής», που όχι απλώς εμπίπτει στις διατάξεις της νομοθεσίας των δημοσίων έργων, αλλά απαιτεί τεχνογνωσία και τήρηση των κανονισμών ασφαλείας

Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1457/2014 Κοινή Υπουργική Απόφαση με την οποία εγκρίνεται η εφαρμογή και χρήση σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά έργα των μεταφρασμένων στην ελληνική γλώσσα κειμένων των Ευρωκωδίκων, ως Ελληνικών Ευρωπαϊκών Προτύπων, σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα

Αναπροσαρμογή κατώτατου ύψους ελεγχόμενων δαπανών από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Το Υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε εγκύκλιο με την οποία επισημαίνει, εκτός των άλλων, ότι επεκτάθηκε ο προσυμβατικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις συμβάσεις (του αρ. 35 παρ. 1 Ν. 4129/2013)  με προϋπολογιζόμενη δαπάνη 500.001 ευρώ και άνω

Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 1283Β /2014 η προβλεπόμενη στο άρθρ. 110 Ν. 4199/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων σχετικά με τον καθορισμό του τρόπου υπολογισμού της αξίας της ασφάλτου απολογιστικά

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού πραγματοποίησε την εκδήλωση βράβευσης των θερμοϋδραυλικών δικτύων της Αθήνας

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ανάπτυξης Χαλκού (Ε.Ι.Α.Χ.), με την ευγενική χορηγία της ελληνικής βιομηχανίας επεξεργασίας μετάλλων «ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε.» και την εταιρία εργαλείων και μηχανημάτων για υδραυλικούς «ΡΟΤΕΝΜΠΕΡΓΚΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Ε.», πραγματοποίησε για έκτη συνεχή χρονιά  την ετήσια εκδήλωση βράβευσης των θερμοϋδραυλικών στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου στον Ταύρο. Ο διαγωνισμός ξεκίνησε αρχές Μαρτίου και ολοκληρώθηκε στα μέσα  Απριλίου…

Διαμαρτυρία της Ένωσης για το κλείδωμα του ΕΠΠΕΡAΑ

Η ΠΕΔΜΕΔΕ απέστειλε διαμαρτυρία στον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής κ. Ιωάννη Μανιάτη, για το κλείδωμα του Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» ζητώντας ταυτόχρονα να υπογραφούν οι συμβάσεις όλων των διαγωνισμών που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν έργα χρηματοδοτούμενα από το Πρόγραμμα αυτό