Διαμαρτυρία του Περ. Τμήματος ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας για καταχρηστικούς όρους σε τεύχη δημοπράτησης

 Το Περιφερειακό  Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Βοιωτίας απέστειλε διαμαρτυρία προς το Δήμο Ορχομενού  για καταχρηστικούς όρους στα τεύχη δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή συστήματος άρδευσης και χλοοτάπητα σε γήπεδο Τ.Κ. Κάστρου»

Η έγκριση του νέου ΕΣΠΑ 2014-2020 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Κ. Χατζηδάκης: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα το νέο ΕΣΠΑ για την περίοδο 2014 – 2020. Το ελληνικό ΕΣΠΑ είναι το τρίτο μεταξύ των 28 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εγκρίνεται, πράγμα που αποδεικνύει και τη σοβαρή δουλειά που προηγήθηκε. Το νέο ΕΣΠΑ μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη σε μια κρίσιμη εποχή…

Παρουσίαση Σύνοψης της νέας Οδηγίας Έργων-Προμηθειών

Παρουσιάζουμε μια ενδιαφέρουσα σύνοψη των ιδιαίτερων σημείων των νέων οδηγιών για Έργα – Προμήθειες, μέσω μιας σειράς φυλλαδίων – Παρουσίαση   http://ec.europa.eu/internal_market/publications/docs/public-procurement-and-concessions_en.pdf). – Σύνοψη    http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-01-overview_en.pdf) – Απλοποίηση για τους μετέχοντες   http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-02-simplification-tenderers_en.pdf) –  Νέες δυνατότητες στις Υπηρεσίες   http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-06-purchasing-developments_en.pdf) – Περιβαλοντικές όψεις   http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-07-environmental_en.pdf) – Ηλεκτρονικοποίηση   http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/reform/fact-sheets/fact-sheet-04-computerisation_en.pdf)