Αποσαφήνιση της εγκυκλίου για το κλείδωμα της εισαγωγής νέων εντάξεων στο ΕΣΠΑ

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων- ΕΣΠΑ , κάνοντας δεκτό το δίκαιο και εύλογο αίτημα της Ένωσης, εξέδωσε διευκρινιστική εγκύκλιο, με θέμα «Αποσαφήνιση εφαρμογής εγκυκλίου ‘Οδηγίες διαχείρισης για τα έτη 2013-2015 και προετοιμασία κλεισίματος/αναθεώρηση 2013 των Ε.Π, του ΕΣΠΑ – Κλείσιμο ΟΠΣ σε νέες εντάξεις  έργων’», όπου εκτός των άλλων αναφέρεται ότι «Δημόσιες συμβάσεις έργων ΕΣΠΑ,…

Η περιβόητη τροπολογία του Υπουργού Υποδομών για την κατάργηση των κατωτάτων ορίων

Η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων ανάρτησε  αυτούσιο το κείμενο της τροπολογίας που της δόθηκε από τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων προκειμένου να διατυπώσει τη γνώμη της επί των προτεινομένων  διατάξεων, που εκτός των άλλων, αφορούν «την κατάργηση των προβλεπομένων ορίων  προϋπολογισμού (κατώτατα όρια) κάτω των οποίων εργοληπτικές  επιχειρήσεις ανωτέρων τάξεων  δεν μπορούν να…

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση

Δημοσιεύτηκε στις 6 Μαίου 2014 και τέθηκε και τυπικά σε ισχύ η οδηγία για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ταυτόχρονα άρχισε να μετρά ο χρόνος για τις προθεσμίες εφαρμογής της. Αναλυτικότερα για αυτήν έχουμε αναφέρει σε προηγούμενη ανακοίνωση. Το πλήρες κείμενο στα ελληνικά μπορείτε να το δείτε εδώ :    http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0055&from=EN