Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πολ. Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε Δελτίο Τύπου που ενημερώνει για τη γνωμοδότηση της επι των σχεδίων νόμων για τα επαγγελματικά δικαιώματα του κλάδου των Πολιτικών Μηχανικών, Αρχιτεκτόνων και Τοπογράφων