Νέο σχέδιο νόμου για τα δημόσια έργα σε διαβούλευση – Πρόσκληση των μελών της Ένωσης για υποβολή απόψεων

Συνάδελφοι, η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων σε συνεργασία με το Υπ. Ανάπτυξης κοινοποίησε σε ανοικτή διαβούλευση, σχέδιο νόμου με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου πλαισίου σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων προμηθειών και υπηρεσιών. Το σχέδιο νόμου επιφέρει ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ στα ως σήμερα ισχύοντα στα δημόσια έργα, κυρίως στην διαδικασία ανάθεσης αυτών. Η ΔΕ αποφάσισε στην συνεδρίαση…

Το Τμήμα της ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου στη διάθεση της πολιτείας για την αντιμετώπιση των θεομηνιών στη Ρόδο

Η Ένωση απέστειλε επιστολές στον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου και στο Δήμαρχο Ρόδου δηλώνοντας ότι τα μέλη της σε όλη τη χώρα και κυρίως αυτά που ανήκουν στο Περιφερειακό Τμήμα ΠΕΔΜΕΔΕ Δωδεκανήσου διαθέτουν την εμπειρία, την τεχνογνωσία και έχουν τη δυνατότητα υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων στη Ρόδο