Οδηγίες για το τέλος επιτηδεύματος κοινοπραξιών

Οδηγίες του Φοροτεχνικού Γραφείου της Ένωσης προς τα Μέλη της Ένωσης για το τέλος επιτηδεύματος κοινοπραξιών   Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 31 του Ν.3896/2011 όπως ισχύει, επιβάλλεται τέλος έκτακτης εισφοράς για τις κοινοπραξίες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπάρχουν στα αρχεία μητρώου της Δ.Ο.Υ.  Προκειμένου για κοινοπραξίες για τις οποίες έχει γίνει διακοπή…