Καταργούνται 150 φόροι και μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων

Καταργούνται από το 2014 λόγω μνημονιακών υποχρεώσεων περίπου 150 φόροι και μη ανταποδοτικές χρεώσεις υπέρ τρίτων, με αποτέλεσμα η κυβέρνηση να έχει αναλάβει την υποχρέωση με τον νέο Προϋπολογισμό του 2014 να εξαλείψει μεγάλο μέρος των χρεώσεων αυτών κατά τρόπο δημοσιονομικά ουδέτερο.     Η κατάργηση των φόρων υπέρ τρίτων, αποτελεί ένα πάγιο αίτημα της Τρόικα η…

‘Εντονη αντίδραση των εργοληπτών για τις πιθανολογούμενες αναθεωρήσεις

Η Ένωση σε κοινή επιστολή με τις Εργοληπτικές Οργανώσεις διαμαρτύρεται για την απαράδεκτη και αντιεπιστημονική εισήγηση της επιτροπής διαπίστωσης τιμών σχετικά με τους συντελεστές αναθεώρησης και ζητά συνάντηση με τον Υπουργό