Αιολική ενέργεια : οδεύουμε στη χειρότερη χρονιά από το 2004 στην Ελλάδα

Ανακοινώθηκε από την Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) η Στατιστική της Αιολικής Ενέργειας στην χώρα μας για το πρώτο πεντάμηνο του 2013. Με βάση την Στατιστική, τo σύνολο της αιολικής ισχύος που κατά τα τέλη Μαΐου 2013 βρισκόταν σε  εμπορική ή δοκιμαστική λειτουργία είναι:  1793,4 MW. Η ισχύς αυτή κατανέμεται ως εξής: Στα Μη…

Απλοποιούνται οι διαδικασίες διασυνοριακής αναγνώρισης εγγράφων

Σύμφωνα με πρόταση που κατέθεσε προς ψήφιση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταργείται η απαίτηση επικυρωμένων μεταφράσεων για τα έντυπα συνεργασίας εταιρειών (registered partnerships), νομιμοποίησης και εκπροσώπησης, ενώ επιβάλλονται κατά περίπτωση τυποποιημένα σχετικά έγγραφα διευρωπαϊκής αποδοχής. Το ίδιο θα ισχύσει και για βασικά έγγραφα πολιτών, όπως π.χ. πιστοποιητικά. Η νέα ρύθμιση θα επιφέρει σημαντική διευκόλυνση στη δραστηριοποίηση…

Διευκόλυνση διασυνοριακών απαιτήσεων

Η Κοινότητα, ενισχύοντας τις δυνατότητες διασυνοριακών απαιτήσεων χρεών, ξεκίνησε τη διαδικασία για τη νομοθέτηση της δυνατότητας διασυνοριακών δεσμεύσεων λογαριασμών. Προκειμένου να ενεργοποιηθεί αυτή η δυνατότητα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να εκδώσει δικαστική απόφαση από εθνικό δικαστήριο ή να χρησιμοποιήσει τη διαδικασία μικρών απαιτήσεων (< 2.000 ευρώ), ενώ για την τελευταία έχει ξεκινήσει διαβούλευση για αλλαγές /…

Ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων

Κατατέθηκε προς διαβούλευση προσχέδιο προεδρικού διατάγματος για την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίων και το σχετικό μητρώο. Μεταξύ άλλων προβλέπονται : ένταξη όλων των ιδιωτικών κτηρίων και ενημέρωση σε κάθε περίπτωση όπου απαιτείται άδεια ή βεβαίωση ή μετά από κάθε περιοδικό έλεγχο ένταξη όλων των δημόσιων κτηρίων μέσα σε μία 10ετία περιοδικοί έλεγχοι ανά 8-15 έτη ανάλογα…