Η ΠΕΔΜΕΔΕ ΠΡΟΤΙΘΕΤΑΙ ΝΑ ΜΑΤΑΙΩΣΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ

    που πρόκειτα να δημοπρατηθεί την Τρίτη 22 Μαίου 2012, αφού ακόμη και μετά την σχετική  επιστολή διαμαρτυρίας της Ένωσης, ο Δήμος δεν συμμορφώνεται και προχωρεί στο διαγωνισμό νέου έργου, εξακολουθώντας να μην εξοφλεί υποχρεώσεις/οφειλές προς τους Εργολήπτες Δημοσίων Έργων