Η Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού αποτυπώνει τους στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές, τους στρατηγικούς άξονες παρέμβασης, τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό των συστημάτων, το μοντέλο διακυβέρνησης καθώς και οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας για την περίοδο 2020 – 2025.

Καλούνται τα μέλη εφόσον επιθυμούν να αποστείλουν προτάσεις στη Νομική Υπηρεσία της Ένωσης μέχρι την 15.12.2020

Το προς διαβούλευση κείμενο βρίσκεται εδώ