Ο Περιφερειάρχης Αττικής με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 779239/2024 απόφασή του ορίζει τον κ. Ξενοφώντα Καρκαντζό, Αντιπρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ, ως τακτικό μέλος του  Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής , εκπρόσωπο των Εργοληπτικών Οργανώσεων,  με αναπληρωτή του τον κ. Λουκά Γκικάκη.