Ο νέος Πρόεδρος της FIEC κ. Philip Crampton απηύθυνε μήνυμα εν όψει της εκκίνησης της θητείας του στην Προεδρία της Ομοσπονδίας.

Σημειώνουμε ότι ο κ. Crampton είχε διατελέσει μέλος της Δ.Ε. της FIEC τα προηγούμενα έτη, εκπροσωπώντας την Ιρλανδία. (Στη φωτό με τον Πρόεδρο της ΠΕΔΜΕΔΕ κ. Μιχαήλ Δακτυλίδη στην Γενική Συνέλευση της FIEC στην Κύπρο, τον Μάιο 2022)

Το μήνυμα του κ. Crampton :

“Τα τελευταία έξι ή επτά χρόνια, έχω εμπλακεί στενά με τη FIEC ως εκπρόσωπος της Ιρλανδίας στην Δ.Ε. της Ομοσπονδίας. Στο διάστημα αυτό, είχα την ευκαιρία να παρακολουθήσω από πρώτο χέρι όλο το θετικό έργο που επιτελεί η FIEC. Ο αντίκτυπος που έχει η FIEC όχι μόνο στον Κατασκευαστικό τομέα αλλά και σε πολλούς συναφείς τομείς δεν μπορεί να υποτιμηθεί.

Τα τελευταία δύο χρόνια ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τον Ευρωπαϊκό Κατασκευαστικό τομέα, ιδίως λόγω της πανδημίας. Ωστόσο, όταν αντιμετωπίσαμε μια τόσο δύσκολη περίοδο, ήμασταν ευλογημένοι που είχαμε μια τέτοια δυναμική όπως αυτή  των Κατασκευών να μας δείχνει το δρόμο.

Αμέσως μετά την έξοδο από την πανδημία, αντιμετωπίζουμε τώρα ένα άλλο τεράστιο ζήτημα με τη μορφή του πολέμου στην Ουκρανία. Προφανώς, η σύγκρουση αυτή γίνεται σημαντικά αισθητή σε ολόκληρο τον κλάδο μας όσον αφορά τον αντίκτυπο στο κόστος των καυσίμων και των υλικών, καθώς και στις αλυσίδες εφοδιασμού μας. Έχουμε ήδη θέσει και θα συνεχίσουμε να θέτουμε αυτά τα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Ευρωπαϊκός Κατασκευαστικός Κλάδος θα πρέπει επίσης να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας.

Αυτό θα είναι μια τεράστια πρόκληση, δεδομένου του επιπέδου της καταστροφής που έχει προκληθεί στη χώρα αυτή από την έναρξη της εισβολής. Ωστόσο, η Πρόεδρος Von der Leyen έχει δεσμευτεί ότι η ΕΕ θα βοηθήσει στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας και η FIEC και τα μέλη μας θα διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο και σε αυτή την προσπάθεια.

Ένα άλλο θέμα που πρέπει να έχουμε κατά νου είναι η πρόκληση που θέτει η Κίνα και άλλες δικαιοδοσίες τρίτων χωρών. Πρέπει να έχουμε επίγνωση του αντίκτυπου που αυτό έχει σε ολόκληρο τον τομέα μας, στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Η FIEC και τα μέλη μας έχουν δικαίως αποκτήσει τη φήμη ότι παρέχουν ποιοτικό έργο, χρησιμοποιώντας ποιοτικά υλικά και τις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου. Αυτό μας επιτρέπει να παρέχουμε έργο που παρέχει διαρκή αξία στους πελάτες μας.

Αυτές είναι οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την προοπτική του κλάδου μας και πρέπει να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και αλλού για να διασφαλίσουμε ότι αυτές οι αξίες θα συνεχίσουν να αναγνωρίζονται. Ότι οι όροι ανταγωνισμού είναι ισότιμοι και ότι δεν υπάρχουν περικοπές.

Ένας άλλος τομέας μεγάλης σημασίας για τον κλάδο μας, αν θέλουμε να παραμείνουμε ανταγωνιστικοί, θα είναι η κίνηση προς την κατεύθυνση της αυξημένης ψηφιοποίησης. Πρέπει να εξετάσουμε πώς επηρεάζει όλες τις διαφορετικές πτυχές της αλυσίδας εφοδιασμού, ώστε να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το είδος της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας που χρειαζόμαστε.

Πρέπει λοιπόν όλοι να γίνουμε μέρος αυτής της πραγματικότητας.

Όσο περισσότερο εστιάσουμε, ως Κλάδος, στην ψηφιοποίηση θα μας βοηθήσει επίσης να γίνουμε πιο πράσινοι. Κάθε Βιομηχανία πρέπει να αντιληφθεί αυτή την πρόκληση και να εξετάσει τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο που έχει η δραστηριότητά της. Οι Kατασκευές δεν αποτελούν εξαίρεση, αντιθέτως αποκτούν ολοένα και μεγαλύτερη σημασία για τις Kυβερνήσεις, τις Eπιχειρήσεις και τους καταναλωτές. Πρέπει να αναδείξουμε το γεγονός ότι ο κλάδος μας μπορεί να εφαρμόσει περισσότερες περιβαλλοντικές πολιτικές και πρακτικές. Είμαστε περισσότερο από ικανοί ως κλάδος να καταστήσουμε τις Ευρωπαϊκές Κατασκευές πιο «πράσινες».

Αναφέρθηκα στα παραπάνω θέματα που φαίνεται μέχρι στιγμής ότι  θα αποτελέσουν μέρος της ατζέντας της FIEC κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως Προέδρου.

Φυσικά, ό,τι κι αν προκύψει, η FIEC θα ανταποκριθεί και θα αποδείξει για μία ακόμη φορά, όπως το έχει κάνει και στο παρελθόν, πόσο θετική επίδραση μπορεί να έχει ο Κλάδος μας και πόσο μεγάλο αντίκτυπο μπορεί να έχει στην προώθηση των αναγκών του Κατασκευαστικού τομέα σε όλη την Ευρώπη.

Η FIEC είναι μια ισχυρή δύναμη που ενεργεί για το καλό του Κατασκευαστικού τομέα και όλοι μας πρέπει να διαδραματίσουμε το ρόλο μας στη διατήρηση αυτού του αντίκτυπου. Δουλεύοντας μαζί, έχουμε καταφέρει πολλά. Για να συνεχιστεί αυτή η πρόοδος, θα πρέπει όλοι μας να καλλιεργήσουμε αυτό το πνεύμα ανταλλαγής γνώσεων και ιδεών για την ανάπτυξη και βελτίωση του Κατασκευαστικού Κλάδου σε όλα τα επίπεδα.”