Η εκ του Νόμου υποχρέωση κάθε Αναδόχου να ασφαλίσει το έργο που αναλαμβάνει, μετά την υπογραφή της αντίστοιχης σύμβασης είναι αναμφισβήτητη. Η ασφάλιση αυτή, όπως είναι αυτονόητο, έπεται της κατακύρωσης του αποτελέσματος του διαγωνισμού και της υπογραφής της σύμβασης, αναφέρει εκτός των άλλων η επιστολή της Ένωσης προς το Δήμο Διονύσου.

Η Ένωση ζητά  την απαλοιφή της απαίτησης στο παρόν στάδιο και τη μετάθεσή της κατά τον χρόνο υπογραφής  της σύμβασης.