Επιστολή της Ένωσης προς τους Υπουργούς Υποδομών και Ανάπτυξης με θέμα το υπερβολικό κόστος υλικών κατασκευών και την Αναθεώρηση των τιμών των Δημοσίων Έργων.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ ζητά να βρεθούν άμεσες λύσεις για να προστατευτούν οι Κατασκευαστικές Επιχειρήσεις , να διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους και να ολοκληρωθούν οι υπογεγραμμένες συμβάσεις.