Η Ένωση με επιστολή της  προς το Δήμαρχο Ρόδου ζητά να αποφεύγει την εφαρμογή του άρθρου 88 Ν. 4412/2016 περί ασυνήθιστα χαμηλών προσφορών- αιτιολόγηση προσφορών, αφού δεν έχει εκδοθεί ως σήμερα το απαραίτητο ερμηνευτικό πλαίσιο του ως άνω άρθρου