Μπορείτε να διαβάσετε τα θέματα που  ετέθησαν και αναπτύχθηκαν στην συνάντηση του Προέδρου της Ένωσης με τον Υπουργό Υποδομών που έλαβε χώρα την Δευτέρα 7 Αυγούστου 2023, εδώ.