Στις 19 και 20 Ιουνίου η ΠΕΔΜΕΔΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας διοργάνωσε με επιτυχία την τελική συνάντηση και το τελικό συνέδριο του Ευρωπαϊκού προγράμματος Capable. Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου και πρωτοβουλίες για  την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού αποθέματος της Ελλάδα και της Ευρώπης. 

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα κατάρτισης που αναπτύχθηκε από το πρόγραμμα Capable στον παρακάτω σύνδεσμο: https://capable.formedil.it/login/index.php

Tο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Capable έχει στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων ώστε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης από εθνικό, καθώς και από τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, να γίνουν πραγματικοί παράγοντες αλλαγής για την επίτευξη των στόχων της ΕΕ και των εθνικών στρατηγικών για το κύμα ανακαίνισης Δημοσίων κτιρίων.

Η σύμπραξη του Eυρωπαικού προγράμματος Capable αποτελείται από 4 Ευρωπαϊκές Χώρες μέσω της συμμετοχής 6 Εθνικών και Εκπαιδευτικών φορέων:

Ελλάδα: ΠΕΔΜΕΔΕ (Πανελλήνια Ένωση Διπλωματούχων Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων) & Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ)
Πολωνία: SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ – INSTYTUT TECHNOLOGII EKSPLOATACJ (Ινστιτούτο Βιώσιμης Τεχνολογίας) & Stowarzyszenie Gmin Polska Siec Energie Cites (Ένωση Δήμων Πολωνίας Δίκτυο “Energie Cités”) (PNEC)
Σλοβενία: GOSPODARSKA ZBORNICA SLOVENIJE (Εμπορικό Επιμελητήριο Σλοβενίας)
Ιταλία: FORMEDIL, FORMEDIL ENTE NAZIONALE PER LA FORMAZIONE E L’ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE NELL EDILIZIA, Κέντρο Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Κατασκευαστικό κλάδο

 

Παραθέτουμε και το σχετικό  άρθρο του Δημοσιογράφου, κ. Γεώργιου Σέργη,  που δημοσιεύτηκε στο Βuild.

 

άρθρο