Όπως γνωρίζετε,  έχει πλέον τεθεί σε εφαρμογή το Π.Δ. 71/2019 και σε λειτουργία το Ο.Π.Σ.  του Ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελεστών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων, Μελετών, Τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε.).

Προς διευκόλυνση των μελών της Ένωσης  και κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών, προτρέπουμε τα μέλη όπως  άμεσα προβούν στα κάτωθι βήματα:

ΕΙΣΟΔΟΣ ΣΤΟ ΟΠΣ ΜΗ.Τ.Ε. με κωδικους taxis

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΥΣ

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΙΘΑΝΩΝ ΛΑΘΩΝ/ΕΛΛΕΙΨΕΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΟΥ HELPDESK ΤΟΥ ΜΗ.Τ.Ε.  &

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΔΜΕΔΕ