Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς η πρώτη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας της ACRP (European Association for Construction Repair, reinforcement and protection) για τις θαλάσσιες υποδομές, στην οποία συμμετέχει και η ΠΕΔΜΕΔΕ ως μέλος.

Ο στόχος της Ομάδας αφορά τη δημιουργία ενός Οδηγού ο οποίος θα εμπεριέχει πληροφορίες που σχετίζονται με προκλήσεις και λύσεις για κάθε τύπο κατασκευής που έχει άμεση επαφή με το θαλασσινό νερό.

Σαν πρώτο στάδιο, η ΠΕΔΜΕΔΕ μαζί με τα υπόλοιπα μέλη θα προωθήσει τους ισχύοντες κανόνες που άπτονται των θαλάσσιων υποδομών σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να αποτελέσουν τη βάση για τη δημιουργία του κοινού Οδηγού από την ACRP.

Στην Ομάδα, της οποία επικεφαλής συντονισμού είναι η Νορβηγία, συμμετέχουν ακόμα η Ισπανία, η Κροατία και το Βέλγιο.

Η επόμενη συνάντηση τίθεται για τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Μείνετε συντονισμένοι για περισσότερα νέα της Ομάδας!