Η απόφαση του Υπουργού Υγείας  που καθορίζει τη συγκρότηση  του Τεχνικού Συμβουλίου βρίσκεται εδώ

Αξίζει να σημειωθεί ότι   στο Τεχνικό Συμβούλιο του Υπουργείου ορίστηκε η κα Ελένη Δρίτσα, μέλος της Αντιπροσωπείας και του  Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης  ως  εκπρόσωπος  των πανελληνίων Εργοληπτικών Οργανώσεων με αναπληρωτή της τον κ. Τόλια Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο  του Τμήματος Εταιρειών της Ένωσης  και μέλος της Αντιπροσωπείας  της ΠΕΔΜΕΔΕ.