Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε το ΤΕΕ έχει κηρύξει, για το διάστημα από 8 έως 18 Οκτωβρίου 2012, αναστολή όλων των Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του ΤΕΕ και των Υπηρεσιών της Τράπεζας Πληροφοριών, αποχή όλων των εκπροσώπων και των Μελών του ΤΕΕ από όλες τις Επιτροπές, Συμβούλια, Εκπροσωπήσεις της Χώρας.

 

Τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ υποστηρίζουν και συμμετέχουν η ΕΜΔΥΔΑΣ και όλες οι οργανώσεις των Μηχανικών.

 

Δηλώνουμε ότι στηρίζουμε τις κινητοποιήσεις του ΤΕΕ και καλούμε τα μέλη μας να απέχουν από όλες τις δημοπρασίες έργων για το παραπάνω χρονικό διάστημα (8-18 Οκτωβρίου 2012).