παρουσίασε ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών κ. Χρήστος Σταϊκούρας