Την Παρασκευή 27 Νοεμβρίου, οι Αντιπρόεδροι της FIEC  κ.κ. Joël Schons και Piero Petrucco συναντήθηκαν διαδικτυακά με τον Επίτροπο Thierry Breton (Υπεύθυνο για τη Βιομηχανία και την Εσωτερική Αγορά) και τον Επίτροπο Nicolas Schmit (Υπεύθυνο για τις Κοινωνικές Υποθέσεις) κατά τη διάρκεια συζήτησης στρογγυλής τραπέζης για τις δεξιότητες στον Κατασκευαστικό κλάδο, με στόχο την αντιμετώπιση του Συμφώνου της Ε.Ε. για τις Δεξιότητες “Pact of skills”

Το προτεινόμενο Σύμφωνο για τις Δεξιότητες αποσκοπεί στην απόκτηση νέων δεξιοτήτων και αναβάθμιση των υφισταμένων (reskilling & upskilling) του εργατικού δυναμικού στους τομείς της ψηφιοποίησης και της βιωσιμότητας συγκεκριμένα για τον Κατασκευαστικό κλάδο.

Με την ευκαιρία αυτή, οι συμμετέχοντες τόνισαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιπροσωπεύουν οι πράσινες και ψηφιακές μεταβάσεις για το εργατικό δυναμικό του κλάδου των Κατασκευών. Ειδικότερα, η πράσινη συμφωνία της ΕΕ και το Renovation Wave επισημάνθηκαν ως σημαντικές ευκαιρίες για τον Kατασκευαστικό τομέα.

Οι εκπρόσωποι της FIEC επικεντρώθηκαν στο συγκεκριμένο πρόβλημα της έλλειψης αμοιβαίας αναγνώρισης των προσόντων μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς και στις πιθανές ποιοτικές δεσμεύσεις που είναι έτοιμος να αναλάβει ο κλάδος στο πλαίσιο του Συμφώνου δεξιοτήτων.

Οι δύο Επίτροποι κάλεσαν τους συμμετέχοντες να συνεχίσουν την αναλλαγή απόψεων και θέσεων προκειμένου να αντιμετωπίσουν από κοινού τις μελλοντικές εξελίξεις.

Στην διαδικτυακή αυτή συνάντηση στρογγυλής τραπέζης συμμετείχε και η Ελένη Παπαγιάννη, Γεν. Δ/ντρια της Ένωσης εκπροσωπώντας την ΠΕΔΜΕΔΕ και την Ελλάδα.