Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ ενημερώνει ότι, λόγω προγραμματισμένης αναβάθμισης υποδομών της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης (ΗΔΙΚΑ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από την Παρασκευή 5 Ιουλίου 2024, από ώρα 15:00 έως και την Κυριακή 7 Ιουλίου 2024 και ώρα 20:00, οι κάτωθι Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες δεν θα είναι διαθέσιμες κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα:

  • Ατομικά Στοιχεία – Επεξεργασία Στοιχείων Επικοινωνίας
  • Αίτηση Επιστροφής Αχρεωστήτως Καταβληθέντων