Σε ανακοίνωση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναφέρεται ότι λόγω  εργασιών, το σύστημα «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» δεν θα είναι διαθέσιμο προσωρινά από την Τετάρτη 15-12-2021 και ώρα 00:00:01 πμ έως την Τρίτη 21-12-2021 και ώρα 8.00 πμ. Για το διάστημα αυτό, έχουν ήδη αποσταλεί προς τις Αναθέτουσες Αρχές και τους Αναθέτοντες Φορείς αναλυτικές οδηγίες για την εξέλιξη των ηλεκτρονικών διαγωνιστικών διαδικασιών τους σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαίσιο.

Με σκοπό την αναδιάταξη και τη βελτίωση της λειτουργίας του Συστήματος «ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες», η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχωρά στις απαραίτητες εργασίες αναβάθμισης και μετεγκατάστασης του συστήματος στο Ενιαίο Κυβερνητικό Νέφος (G-Cloud).