Το έργο αποσκοπεί στην ανάπτυξη, νέων προγραμμάτων σπουδών πανεπιστημιακού επιπέδου στο πεδίο της νομοθεσίας για την Κλιματική Αλλαγή. Πανεπιστημιακά ιδρύματα και κοινωνικοί εταίροι από την Ασία (Βιετνάμ, Ινδία, Μαλαισία) και την Ευρώπη (Ισπανία, Αγγλία, Ελλάδα) συνεργάζονται δυναμικά ώστε να δημιουργήσουν και ενσωματώσουν ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την Κλιματική αλλαγή, το οποίο θα προσφέρεται σε επίπεδο μεταπτυχιακού ή προπτυχιακού διπλώματος.

Στα πλαίσια της συνάντησης συζητήθηκε η πρώτη φάση υλοποίησης του έργου που περιλαμβάνει έρευνα πεδίου όσον αφορά στην υφιστάμενη κατάσταση σε προγράμματα σπουδών στο πεδίο ενδιαφέροντος, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Ασία. Απώτερος στόχος της έρευνας είναι αφενός η διάγνωση των αναγκών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού προγράμματος στην Παγκόσμια Πολιτική και το Δίκαιο για την Κλιματική αλλαγή, αφετέρου η μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ευρώπη προς την Ασία.

Η ΠΕΔΜΕΔΕ, εκπρόσωπος του Κατασκευαστικού κλάδου και συντονιστής των ενεργειών δημοσιότητας του έργου παρείχε κατευθύνσεις και οδηγίες για την υλοποίηση μιας αποτελεσματικής επικοινωνιακής στρατηγικής του έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, προετοιμάζεται η ιστοσελίδα του έργου και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία θα μπορείτε να παρακολουθείτε ενεργά και να ενημερώνεστε για την εξέλιξη και τα αποτελέσματα του έργου!