Το προσωπικό που απασχολείται στο Υποκατάστημα 317 ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ) Αγίου Μηνά  Ηρακλείου Κρήτης  είναι ελάχιστο και  παρά τις πολύ φιλότιμες προσπάθειές του δεν επαρκεί για τη διεκπεραίωση όλων των υποθέσεων. Η Ένωση ζητά την αρτιότερη στελέχωσή του προς εξυπηρέτηση των μελών της.