Αναφορικά με το διαγωνισμό για τη συντήρηση και ανάπλαση πλατειών, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων πρασίνου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής ζητά ενημέρωση από το Δήμο Αθηναίων σχετικά με τα διαλαμβανόμενα σε διαμαρτυρία της Ένωσης