Το ΠΟΘΕΝ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:

Σύμφωνα με το άρθρο 68 του ν. 5113/2024 (ΦΕΚ Α’96/2024) παρατείνεται μέχρι 31.12.24 η προθεσμία υποβολής των ετήσιων Δηλώσεων Περουσιακής Κατάστασης (ΔΠΚ) ετών 2023 (χρήση 2022) και 2024 (χρήση 2023), καθώς και των αρχικών δηλώσεων όσων απέκτησαν ιδιότητα υπόχρεου από 28.2.23 έως και 30.9.24.
Μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας του ν. 5026/2023, το σύστημα υποβολής του ν. 3213/2003 θα παραμείνει ανοικτό για τις αρχικές δηλώσεις όλων των υπόχρεων και για τις ετήσιες δηλώσεις των υπόχρεων του άρθρου 4 του ν. 5026/2023.