Η προθεσμία υποβολής του εντύπου «Ε11 ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΤΗΣΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ» παρατείνεται έως τη Δευτέρα 11/07/2022, σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΡΓΑΝΗ.