Παράταση προθεσμίας  υποβολής εντύπου Ε11 έως την 31η Ιουλίου 2021 και δυνατότητα υποβολής εντύπου αδειών ειδικού σκοπού που χορηγούνται εντός του διαστήματος από 1-6-2020 έως και 28-2-2021 κατά το πρώτο δεκαπενθήμερο του μηνός Μαρτίου 2021
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 755Β/2021 η σχετική υπουργική  απόφαση.