Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων, των οποίων το φορολογικό έτος λήγει την 31.12.2023, παρατείνεται μέχρι και την 26η Ιουλίου 2024, αναφέρει η απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 3408 Β/2024..