Παρατείνεται μέχρι την 01.07.2024 η προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό μελών στην Ομάδα Εμπειρογνωμόνων Φραγμάτων της Διοικητικής Αρχής Φραγμάτων.

Επισυνάπτεται η αρχική πρόσκληση, η απόφαση παράτασης προθεσμίας και σχετικά υποδείγματα προς τους ενδιαφερόμενους.