καθώς και την ένταξή του στο ΕΣΠΑ, ζητούν οι Εργοληπτικές Οργανώσεις με κοινή επιστολή τους επισημαίνοντας τις καταστρεπτικές συνέπειες από την ουσιαστική κατάργησή του.