Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη δημοσίευση των κάτωθι διαγωνισμών, στον ακόλουθο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του ΟΛΠ: https://www.olp.gr/el/diagonismoi-se-ekseliksi/itemlist/category/194-ergon

  • Κατασκευή Αντλιοστασίου Ακαθάρτων Επιβατικού Σταθμού Αγίου Διονυσίου Και Κατασκευή Ειδικών Φρεατίων Καθαρισμού Καταθλιπτικού Αγωγού
  • Επισκευή Ζημίων Που Προκλήθηκαν Στα Κρηπιδώματα Του Προβλήτα Ι Σ.ΕΜΠΟ.
  • Επέκταση Της Υφιστάμενης Ηλεκτρικής Υποδομής Των Εμπορευματοκιβωτίων-Ψυγείων Στον Προβλήτα Ι
  • Κατασκευή νέας ηλεκτρικής υποδομής για τους σταθμούς φόρτισης έξω από την αποθήκη Α9.