Ο Φοροτεχνικός Σύμβουλος της Ένωσης, κ, Ιωάννης Σαρματζής, παρέχει  τις κάτωθι οδηγίες  σχετικά με την πληρωμή των μηνιαίων  ασφαλιστικών εισφορών  μη μισθωτών.

Ο ΕΦΚΑ από 1/12/2021 και μετά, αν μια πληρωμή δεν γίνει  εμπρόθεσμα, π.χ. οι εισφορές του 11/2021 μέχρι και 31/12/2021, περίπου στις 20/1/2022 θα την καταλογίσει ληξιπρόθεσμη και να την στείλει στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ) προς είσπραξη με τις ανάλογες προσαυξήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η ταυτότητα πληρωμής και  χρειάζεται διαφορετική για να εξοφληθεί.

Κατόπιν των ανωτέρω συνιστάται η εμπρόθεσμη εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών.