Μετά τη στελέχωση των υπηρεσιών της Ένωσης με άτομο υπεύθυνο για την κατάρτιση και υποβολή Προγραμμάτων τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ήρθε πολύ γρήγορα η επιτυχία για την ΠΕΔΜΕΔΕ με την έγκριση του πρώτου ευρωπαϊκού προγράμματος που υπέβαλλε η ΠΕΔΜΕΔΕ με τίτλο “Developing VET for addressing Construction and Demolition Waste Management skills needs” στα πλαίσια της δράσης «Στρατηγικές συμπράξεις στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης» του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS+, προϋπολογισμού ύψους 332.212,00€.

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση της εκπαίδευσης και κατάρτισης των εργαζομένων  του κατασκευαστικού κλάδου στο πεδίο της Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών (ΑΕΚΚ). Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 6 Ευρωπαϊκές χώρες: Γαλλία, Ισπανία, Iταλία, Ελλάδα, Πορτογαλία και Ρουμανία.

Αξίζει να επισημανθεί ότι η σύλληψη της ιδέας του προγράμματος προήλθε από την Ημερίδα που διοργάνωσε η ΠΕΔΜΕΔΕ με θέμα τη Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών (ΑΕΚΚ),  μεταξύ των συμπερασμάτων της οποίας προέκυψε και αυτό της αναγκαιότητας ενίσχυσης της εκπαίδευσης και κατάρτισης στο πεδίο της Διαχείρισης Αποβλήτων Εκσκαφών και Κατασκευών (ΑΕΚΚ). Την πρόταση υποβολής επιμελήθηκε και υπέβαλλε επιτυχώς εξ’ ολοκλήρου η ΠΕΔΜΕΔΕ.

Καλή επιτυχία και καλή συνέχεια !!!