ζητούν εκτός των άλλων με κοινή επιστολή οι Εργοληπτικές Οργανώσεις απο την ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών