Η έναρξη ατομικής επιχείρησης δύναται να πραγματοποιείται μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της
Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ), αναφέρει η ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 11 Β/2023, στην οποία περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η ως άνω απόφαση ισχύει από 13.01.2023.