Οι Εργοληπτικές Οργανώσεις απέστειλαν  από κοινού επιστολή προς τον Υπουργό Υποδομών καταγράφοντας τα αιτήματά τους  για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας των μελών τους  και τη διαμόρφωση ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου εκτέλεσης δημοσίων έργων.