Τη λήψη άμεσων μέτρων για την εξόφληση των λογαριασμών των Δημοσίων Έργων ζητούν από κοινού οι Εργοληπτικές Οργανώσεις από τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών.

Οι Οργανώσεις ζητούν επίσης άμεση συνάντηση με τον Υπουργό για να ενημερωθούν για την οριστική αλλαγή του οικονομικού περιβάλλοντος λειτουργίας των Εργοληπτικών Επιχειρήσεων.