Με έγγραφό τους ζητούν προς την Υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας όλες οι Εργοληπτικές Οργανώσεις