Καλούνται τα μέλη μας να λάβουν μέρος στην  έρευνα  που υλοποιείται στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου «Construction Blueprint», με στόχο τον εντοπισμό των αναδυόμενων επαγγελματικών προφίλ και των απαιτούμενων δεξιοτήτων στον Κατασκευαστικό κλάδο, στους άξονες της Ενεργειακής Απόδοσης, της Ψηφιοποίησης και της Κυκλικής Οικονομίας. Τα αποτελέσματά θα αξιοποιηθούν τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο για την επικαιροποίηση των επαγγελματικών προφίλ στον κλάδο και τη διαμόρφωση αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης.

Για να λάβετε μέρος στην έρευνα παρακαλούμε, ακολουθήστε το κάτωθι link

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=OEXwDeZjzkSHcUM5vy5h9xhY-wVDfiRNgiUy3OugCu1UNlQ1Mzk1TTc3MFNHSTI1U0hSQjZQSVlKNC4u&wdLOR=cD5BE4FAE-2E53-4AD7-AB12-ACB2FBBE793D