Την διασφάλιση της απρόσκοπτης πληρωμής εγκεκριμένων λογαριασμών ζητά η ΠΕΔΜΕΔΕ από τους αρμόδιους Υπουργούς.