Στις 22  Ιουλίου 2021, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η συνάντηση των εταίρων του έργου Erasmus+: GUPP στο οποίο συμμετέχουν εκπροσωπώντας την Ελλάδα  η ΠΕΔΜΕΔΕ και η ΕΥΔ/ΕΠ- ΥΜΕΠΕΡΑΑ Τομέας Μεταφορών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης η ΠΕΔΜΕΔΕ παρουσίασε το πρώτο report από την έρευνα πεδίου που πραγματοποιήθηκε σε Γαλλία, Ελλάδα, Ιρλανδία και Σλοβενία παρουσιάζοντας την υφιστάμενη κατάσταση όσον αφορά στις πράσινες συμβάσεις αλλά και τις ανάγκες του κλάδου για το αντικείμενο αυτό.

Μπορείτε να παρακολουθείτε τις εξελίξεις γύρω από τις πράσινες δημόσεις συμβάσεις σύμφωνα με τα αποτελέσματα του έργου και το ειδικό εγχειρίδιο που αναμένεται να δημιευθεί.

Ακολουθήστε το GUPP στο Facebook

& στο Linkedin.