Στις 14 και 15 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στην  ΠΕΔΜΕΔΕ η 4η συνάντηση εταίρων του Προγράμματος Let’s Campaign. Η ΠΕΔΜΕΔΕ υποδέχθηκε εταίρους από την Ιταλία, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Σλοβενία, το Βέλγιο και τη Λιθουανία αλλά και υποστήριξε τη διαδικτυακή σύνδεση των εταίρων που δεν μπορούσαν να παρευρεθούν και συμμετείχαν στην συνάντηση διαδικτυακά.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αναλύθηκε η μέχρι τώρα πρόοδος του προγράμματος, έγινε συλλογή και ανταλλαγή εμπειριών και καλών πρακτικών σχετικά με την υλοποίηση αποτελεσματικών εκστρατειών για την προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης καθώς και αναλύθηκαν  τα επόμενα βήματα του έργου.

Θυμίζουμε πως το πρόγραμμα Let’s Campaign έχει ως στόχο να δημιουργηθεί ένα εγχειρίδιο που θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο έμπνευσης για άλλα ιδρύματα, Κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ΕΕΚ και Οργανισμούς που στοχεύουν στη προώθηση και βελτίωση της δια βίου μάθησης.