Η FIEC δημοσίευσε Δελτίο Τύπου καθώς και μια Ανοικτή Επιστολή που απευθύνεται στα μέλη του Ευρωπαίκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προτεινόμενη αναθεώρηση του Κανονισμού για τα προϊόντα Δομικών Κατασκευών.

Μπορείτε να διαβάσετε το Δελτίο   Τύπου και την Ανοικτή Επιστολή  της FIEC