Στην συνεδρίαση της Δ.Ε. της FIEC που πραγματοποιήθηκε υβριδικά στις 15 Ιουλίου 2021 ο Πρόεδρος της Ένωσης κ. Μιχαήλ Δακτυλίδης ενημέρωσε τα μέλη για την πρόταση που εκπόνησε ειδική Ομάδα Εργασίας για την αντιμετώπιση της υπερβολικής αύξησης τιμών των υλικών. Η πρόταση αυτή κατατέθηκε στα αρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Ανάπτυξης, με την διαβεβαίωση των αρμόδιων στελεχών ότι θα εξετασθεί με προσοχή προκειμένου να υιοθετηθεί.

Τα μέλη της Δ.Ε. της FIEC ζήτησαν από τον Πρόεδρο της Ένωσης να τους κοινοποιήσει την σχετική πρόταση αλλά και τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για να καταλήξει η Ομάδα Εργασίας που ασχολήθηκε στο σχετικό αποτέλεσμα.

Μπορείτε να δείτε την πρόταση της Ένωσης όπως κατατέθηκε στα αρμόδια Υπουργεία εδώ.